مهلت ارسال آثار

زمان ارسال آثار نقطه اوج، از 9 دی ماه 93 تا 20 فروردین 94

زمان ارسال آثار بخش نقطه اوج، از تاریخ 9 دی 93 لغایت 20 فروردین 94 خواهد بود.

علاقه مندان می بایست آثار خود را در این زمان به دبیرخانه ارسال کنند.